New Step by Step Map For תגיש לי

‫משרד הפנים ‪  – ‬תיקון החוק החדש פורסם מזה כשבוע ונכנס לתוקף אשר על כן יש להקפיד‬ ‫הקפדה יתרה על המועדים בהם יימצא המוחזק במשמורת עד הבאתו לבית הדין‪.‬‬

‫אולם ביה"ד אינו יכול להתעלם מהעובדה כי ניכרת עלייה משמעותית במחלות נגיפיות שונות‬ ‫ובעיקר במחלת השחפת במדינת ישראל מאז ריבוי גלי ההסתננויות ממדינות אפריקה‪.‬‬

‫בכפוף לקבלת תוצאות בדיקות רפואיות שייערכו למוחזקת וילדיה וישללו קיומן של מחלות‬ ‫זיהומיות לגביהם‪ ,‬ובזיהויה של המוחזקת כסודנית על ידי נציבות הפליטים של האו"ם‪:‬‬

‫שב"ס ‪  – ‬נא לבחון את תוצאות הבדיקות שערך המוחזק ולהודיע לבית הדין אםם טענות‬ ‫המוחזק נכונות‪.

‫יפנה תוך שבוע מיום שחרורו אל נציבות הפליטים של האו"ם לצורך הנפקת תעודה‬ ‫מזהה עם שמו ותמונתו‪ ,‬עמה יזדהה‪.‬‬

Another illustration is really a riddle poem, imitating those generally showing check here in children's Journals. החידה שואלת את הנמען:The riddle locations three thoughts in easy direct words:

‫דרכון בתוקף‪ :‬אין‪ ,‬נגנב במצרים נעצר בגין‪ :‬שב"ח‬

נוסף לכתיבת השירים, מופיעה ברומן חידה, המתכתבת עם החידות שמופיעות במדורי הילדים.

‫לא השתכנעתי כי שהייתו הבלתי חוקית של המוחזק יסודה בטעות או בתקלה שבתום לב וכן לא‬ ‫‪,‬‬

‫לא מצאתי בבקשה עילה לעיון חוזר בהחלטתי שלא לשנות מתנאי צו המשמורת שהוצא‬ ‫למוחזק‪.‬‬ ‫הנני מאשרת את צו המשמורת בלא שינויים‪.‬‬

‫נוכח האמור בפסק דין זה הנני סבורה כי יש מקום להורות על שחרורו של המוחזק‬ ‫ממשמורת‪ ,‬בתנאים אותם התווה כב' השופט מודריק בפסק דינו‪ .‬אציין כי לא נטענה לגבי‬ ‫המוחזק )‪ ‬וממילא לא הוכחה‪ ( ‬טענת מסוכנות כלשהי‪.

‫שב"ס‪ – ‬נא טיפולכם בעניין הבדיקה הרפואית הנדרשת כתנאי לשחרור‪.‬‬

‫לדברי המוחזק עצמו הוא סיים את טיפוליו‪ ,‬ומאז הניתוח עליו לעבור בדיקת‬

‫המוחזק פעל בניגוד לתנאי האשרה שלו‪.‬‬ ‫לא השתכנעתי כי המוחזק יצא מן הארץ בעצמו במועד שיקבע לו‪ ,‬ואני סבורה כי יהיה קושי‬ ‫באיתורו אם לא יצא בעצמו במועד שנקבע‪.‬‬ ‫הנני מאשרת את צו המשמורת בלא שינויים‪.‬‬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *